سیستم های ساختمانی
0
اتوماسیون ساختمانی و ساختمان های هوشمند
پیشنهاد
پیش از4 ماه

اتوماسیون ساختمانی و ساختمان های هوشمند

بطور كلي ساختمان هوشمند، ساختماني است كه مجهز به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي بوده كه مي‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد
اتوماسیون ساختمانی چیست؟ بطور كلي ساختمان هوشمند، ساختماني است كه مجهز به يك زير ساختار ارتباطاتي قوي بوده كه مي‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي متغير محيط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها ...
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0